Menu
نویسنده مطلب : کریم

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا مطالعه بعضی کتاب ها و مقالات و سخن گفتن در جمع درمورد آنها به خاطر بالا بردن آگاهی و فهم است؟ یا اینکه می خواهم به دیگران نشان دهم من هم اهل مطالعه بعضی کتاب های خاص یا به اصطلاح روشنفکر هستم؟

آیا می خواهم با کسب ثروت به رفاه و آسایش نسبی برسم؟ یا اینکه ضعف های شخصیتی خودم رو پوشش بدهم و به دیگران ثابت کنم من هم میتوانم و عرضه این رو دارم که ثروتمند شوم؟