Menu
نویسنده مطلب : محسن کشاورزرضا

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


با نگاهی گذرا به پیشینه کامنت ها فهمیدم  دغدغه خیلی ها شبیه من یادگیری زبان خارجی هست و ورزش .

برای ورزش  قبلا برنامه ریزی کردم و الان ۲ ماهه که هفته ای سه روز تو باشگاه  مشغول آمادگی جسمانی ام.

 

هدفگذاری:    روزی ۱۵ دقیقه  یادگیری زبان انگلیسی در وبسایت MemRise.com     ترجیحا ابتدای صبح

عادت لذت بخش:  بازی فکری   Limbo 

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)

نکته: عادت لذت بخش  بازی Limbo  جدیده  خیلی تعریفش رو شنیده بودم  بازی سیاه و سفید و جذابیه  دانلود کردم اما استفاده نکرده بودم، ….    یعنی همزمان  دو عادت پایه گذاری  میشود.

هدف اصلی یادگیری زبان هست،  بازی LIMBO  هم خرج  و هزینه این یادگیری میشود.