Menu
نویسنده مطلب : Amir

مطلب مورد بحث:

افکار منفی | ذهن ما چگونه واقعیت را تحریف می‌کند؟


به نظر من هرچقدر توانایی ما در آگاه بودن به افکارخودمون در هر لحظه بیشتر باشه بیرون کردن این مورچه‌ها از ذهن راحت‌تر هست. شاید در ابتدا به نظر برسه که زندگی کمی مکانیکی خواهد شد اما این کار آنقدر وقت اضافه به ما خوهد داد که این مکانیکی شدن را حس نکنیم.