Menu
نویسنده مطلب : جواد بشیرپور

مطلب مورد بحث:

تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟


بنظرم تولید ایده در فرایند طوفان فکری میتونه مصداق سازنده از انتزاع به معنای چکیده باشه.

اگر در تحلیل سیستمها رویدار رو بشکلی انتزاعی(مجرد) در نظر بگیریم و به روندهای بوجود آورنده رویداد نپردازیم مصداق مخرب تحلیل انتزاعی باشه.

مثل همیشه نمونه های که در طول درس بیان شد واقعا عالی بود

سپاس از شما