Menu
نویسنده مطلب : پوریا چترچی

مطلب مورد بحث:

مهارت یادگیری، تکنیکها و روشهای یادگیری بهتر


به نظر من مهارت یادگیری در سطح بالایی از وضعیت کنونی جامعه ما قرار گرفته است با کمی جستجو در آگهی های شلوغی متوجه این موضوع میشویم  که شرکت ها و سازمان ها به دنبال نفراتی هستند که دارای قابلیت و توانایی بالایی شخصی و تخصصی هستند چون اگر قرار بود تمامی مطالب در دوره های درسی و دانشگاهی مطرح میشد این رقابت سخت برای پیدا کردن نیروی های توانمند وجود نداشت و هر کس که فارق التحصیل در رشته ی مربوطه میشد بلافاصله جذب بازار کار میگشت پس افزایش مهارت در این زمانه اهمیت بالایی دارد و این سطح از مهارت نیاز به یادگیری خارج از دوره های درسی است

پس میشه این ضرب المثل زگهواره تا گور دانش بجوی را اینجا مطرح کرد که به نظر من دانش توی این زمانه همون مهارت های فردی و تخصصی متناسب با بازار کار است