Menu
نویسنده مطلب : احمد زمانی رهبر

مطلب مورد بحث:

گرفتار کدامیک هستید: مشکل سیستمی یا مشکل در سیستم؟


حاکمیت احساس می کند وضعیت حجاب در جامعه بسیار بد است و هر روز به افرادی که بد لباس می پوشند اضافه می شود، بخشنامه هایی به وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما و نیروی انتظامی فرستاده می شود تا با این وضعیت برخورد شود، وزارت فرهنگ بودجه ای را برای فرهنگ سازی تصویب می کند و برنامه های مختلفی در تبیین فرهنگ حجاب برگزار می شود، از طرفی نیروی انتظامی با کشت ارشاد با بد حجابی برخورد می کند، مشکل حل نمی شود و روز به روز بد تر می شود، نیروی انتظامی تحت فشار افکار عمومی کشت ارشاد را کم می کند و باز هم توفیقی در بهبود حجاب حاصل نمی شود، وزارت فرهنگ همچنان به برگزاری برنامه هایش ادامه می دهد و صدا و سیما هم برنامه های بی اثرش را می سازد و دوباره نیروی انتظامی مجبور می شود کشت ارشاد را افزایش دهد و همچنان هیچ تاثیری در روند بهبود وضعیت حجاب در جامعه ما نمیبینیم.