Menu
نویسنده مطلب : سجاد براتی

مطلب مورد بحث:

مدیریت فشار روانی (۱): چه زمانی تحت فشار روانی قرار می‌گیریم؟


عامل فشار روانی: احساس نیاز به افزایش تسلط روی یک مهارت خاص.

ابهام :

ایا اساسا مطمئن هستم که تسلط کنونی من در سطح مطلوبی نیست؟

اگر در سطح مطلوبی هستم چرا احساس خوبی در مورد ان ندارم؟

ضرورت دارد که هم اکنون برای بهبود آن اقدام کنم یا بهتر است به زمان دیگری موکول شود؟

در این زمینه چه منابعی برای من مناسب و در دسترس هستند؟

ایا بهتر نیست به جای توجه به نقطه ضعف ها، روی نقاط قوت خود تمرکز کنم و انها را توسعه دهم؟

نتیجه :

در صورتی که این مهارت را ارتقا دهم، آورده ی آن در زندگی شخصی و شغلی من با توجه به زمان و هزینه ای که از من گرفته به صرفه خواهد بود؟ در واقع نتیجه ای گرفتم یا خیر؟

قصاوت دیگران :
در شرایط فعلی دیگران من را چگونه قضاوت میکنند؟ اگر به همین روال ادامه دهم قضاوت ها چگونه خواهد بود؟ بهبود وضعیت چه تاثیری روی قضاوت دیگران در مورد من خواهد گذاشت؟

 

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟