Menu
نویسنده مطلب : دنیا افشار

مطلب مورد بحث:

روانشناسی پول و تمایل به نگهداری پول


من هم نسبت به خودم فکر می کردم تمایل بیش از حد به نگهداری پول دارم ( حتی فکر کردن نیاز به خسیس درمانی دارم) ولی امتیازم ۲۹ است.

با توجه به کارمند بودن و درآمد تقریبا ثابت و شغل مدیر بازرگانی که نقش اصلیش سودآوری برای شرکت از طریق کاهش قیمت خرید است همواره از طریق خرید خوب دنبال کاهش هزینه بوده ام.

مزیت این روش: هیچگاه نیاز به قرض گرفتن از کسی نداشته ام و لنگ نشده ام

هزینه: شاید از تفریحاتی گذشته باشم تا بتونم اون حاشیه امن مالی را داشته باشم.

الان موقعیتم کمی تغییر کرده و همسری دارم با شغل آزاد برای همین این روزها دقیقا در خصوص  موضوع سوال دوم کمی گیج شدم.  فکر میکنم این حد متوسط در کل میتونه خوب باشه یا شاید باید کمی کمش کنم. انگیزه اصلیم از خوندن این سری از دروس متمم پیدا کردن جواب همین سوال است: راه درست ارتباط با پول

با تشکر