Menu
نویسنده مطلب : سید امیرحسین نقلی

مطلب مورد بحث:

بازاریابی چند سطحی و شبکه های هرمی


در سیستم هرمی که باهاش آشنا بودم اینطور فعالیت میکرد که عضو فروشنده برای دریافت امتیاز یا پاداش خود حتما باید سرمایه گذار دیگری را به مجموعه معرفی میکرد تا از سرمایه وی پاداش خود را دریافت کند و خود سیستم یا بالادستی وی پرداختی برای او نداشت.