Menu
نویسنده مطلب : محمد وفایی

مطلب مورد بحث:

فروش مشاوره ای چیست و چه تفاوتی با فروش محصول محور دارد؟


در مواردی که مشتری تصمیم قطعی خرید دارد و بدون سوال تقاضای خرید دارد قطعا ارایه مشاوره اشتباه است.

متاسفانه هرچه بیشتر فکر می کنم بدترین تجربیات از فروش های مشاوره ای به ذهنم می رسد.

عموما و تا جایی که به یاد می آورم بیشتر از فروشندگان از محصولاتشان اطلاعات داشته ام و معمولا نتوانسته اند ابهامات کوچک من را برطرف کنند