Menu
نویسنده مطلب : سعید محمدی

مطلب مورد بحث:

مشکلات درمان زاد در سیستم‌ها چه هستند؟


سلام سامان جان

در مورد تربیت کودکان کاملأ باهات موافقم، دیدگاهی رو از دکتر شیری یاد گرفتم که میگفت: به کودکان به چشم یک شهروند کامل نگاه بشه. ما معمولأ بچه ها رو به رسمیت نمی شناسیم و این هموون چیزیه که بعدها ممکنه مسأله ایجاد کنه.