Menu
نویسنده مطلب : مرضیه عسگری نوری

مطلب مورد بحث:

معرفی منابع: کتاب هفت چالش ارتباط دنیس ریورز


به نظر میرسه خیلی از افراد در همون چالش ابتدایی در چاله می افتند!

چرا؟

چون درست در لحظه ای که طرف مقابل داره حرف میزنه به این فکر میکنند که چطور پاسخش رو بدهند و او رو اصلاح، تکمیل یا ارشاد کنند.

من فکر میکنم این اتفاق در مورد ارتباط فرزندان و والدین زیاد دیده میشه.