Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا

مطلب مورد بحث:

سیلوگرام - استعداد یادگیری کلمات در زبان های دیگر


واقعا زبان یک برتری بهت می ده!تو هر شغلی زبان بلد باش نفر اولی!

تو یک شرکت کار می کردم چند تا بازدید کنه خارجی اومدن هیچ کس نتونست باهاشون زبان حرف بزنه!من یکم صحبت کردم و خط تولید رو بهشون نشون دادم  شاید  ۳۰ کلمه نشد!از اون روز به بعد تمام پرسنل تولید یکجور دیگه بهم نگاه می کردن!

کلا اکثر جمعیت ایران تو این زمینه ضعیف هستند چون استمرار نداره. دوبار کلاس زبان گذروندم تا نیمه اما خیلی زود فراموش می شدند کاش یکم توضیح می دادید این استعداد رو چطوری تقویم کنیم.

واقعا خیلی ها دنبال این هستند!کی می تونه کمک کنه؟ این استعداد سخت را تقویت کرد و تونست تو این زمینه استعداد داشت!