Menu
نویسنده مطلب : زهره

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


*مکالمه : مکالمه یک سری گفتگوی های عمومی هستند که بین یک یا چند نفر شکل میگیرد و ممکن است افراد هدفی از مکالمات خود داشته باشند یا نداشته باشند.

*مباحثه : وقتی دو یا چند نفر در حال گفتگو هستند که حول یک موضوعی نظر و عقاید خودشان را میگویند .در این نوع  گفتگو هیچ کس قصد ندارد نظرش را به دیگری تحمیل کند و اصرار بردرستی نظر خود داشته باشد و فقط افراد نقطه نظراتشان را ارایه میدهند و در مورد ان بحث میکنند . در گفتگو ، نتیجه کمتر مطرح است .مثل اتاقهای گفتگو در متمم .

*مناظره :نوع دیگری از گفتگوست که اشخاص سعی دارند نظرات و عقاید خودشان را بگویند با این نگرش که فکر میکنند که خودشان درست میگویند و سعی دارند که طرف مقابل گفتگو را با خودشان همراه کنند .من بیشتر این نوع گفتگو را در تالارهای مذهبی دیده ام.

*مذاکره : گفتگو بر روی یک موضوع شروع میشود . اشخاص با موضوع به صورت منعطف برخورد میکنند در واقع هیچ کس به دنبال این نیست که انچه را میگوید حتما به مقصوداولیه خود برسد و ممکن است از مواضع و گفته های اولیه خود عقب نشینی کنند . در نوع گفتگو اشخاص دنبال رسیدن به یک نقطه نظر و راه حل هستند که طرفین را راضی کند .

*مشاجره :نوعی دیگر که  شخص و اشخاص  دنبال این هستند که ادعای درستی و گفته های خود را ثابت کنند .به نظرم تفاوت مناظره با مشاجره این هست که در مناظره با دلیل و منطق سعی میشود برنده میدان مشخص شود ولی در مشاجره از هر راه منطقی و غیر منطقی استفاده میشود .

برای این نوشتن فرق بین این کلمه ها از دروس مذاکره متمم هم کمک گرفتم .البته با اجازه

———————————————

برای من  سخت بود که کلمه هایی پیدا کنم و فرقشون را بنویسم . با وجود این تو این مدت کلمه های زیادی پیدا کردم . مثل تعلیم و تربیت و ادب . کاربرد و کارکرد . معامله و مبادله . نیاز ،خواسته و تقاضا در حوزه بازاریابی و همچنین تغییر و تبدیل .از متمم خیلی ممنونم.

به نظرم نوشتن همین چند کلمه و نوشتن فرق انها برای کامنت من در متمم  برای طولانی نشدن  کافی باشه  دوستان میتونند در مورد  اینها هم در اینترنت سرچ کنند .