Menu
نویسنده مطلب : سعید گودرزی

مطلب مورد بحث:

بشقابی پر از انواع غذاها - تکنیکهای تجربه شادی بیشتر


به نظرم شادی مثل پیچ و خم های یک جاده کوهستانی عمل میکنه شیب و سختی مسیر رو کم و منظره رو دیدنی تر میکنه و کارایی هم بالاتر میره اگر از یک مسیر صاف با شیب زیاد حرکت کنیم قطعا فشار زیادی بر خودرو وارد میشه و به تدریج فرسودگی باعث از کارافتادگی خودرو میشود حالا فکر کنید ما دائم درحال حرکت برای صعود به بالاتر هستیم جوان ترها در دامنه با شیب کمتر و مسن ترها در بالا یا متوقف شده یا در حال حرکت