Menu
نویسنده مطلب : داود

مطلب مورد بحث:

در ستایش سکوت | برای تمرین سکوت وقت بگذاریم (ارلینگ کاگه)


در سکوت است که آدم خودش را پیدا می کند.

سکوت است که مشکلات و چالش های زیادی را حل میکند.

سکوت است که خلاقیت را شکوفا می کند.

سکوت ما را با خودش به جاهایی می برد که با هیچ چیز دیگری در دنیا بهش نمیرسی؛ داستانهایی شکل میگیرند که ازش لذت میبری و به چیزهایی پی میبری که دوست داری تجربه کنی ، براش برنامه بریزی و زندگی کنی.

سکوت خیلی چیزها در خودش داره و هر کسی میتونه ازش استفاده کنه