Menu
نویسنده مطلب : شقایق خداییان

مطلب مورد بحث:

انواع خشونت در رابطه با دیگران


با سلام و احترام

من فکر میکنم موارد زیر هم میتواند نوعی از خشونت باشد:

کم تحمل بودن و عدم صبر و شکیبایی
بدگویی غیر مستقیم از شخصی به سایرین (غیبت کردن)
عکس العمل های سریع و عجولانه هرچند یه  با ظاهری آرام و موجه
متلک انداختن با شوخی و خنده (تمسخر)
دخالت های بی مورد و نظر دادن و سوال پرسیذن های بیشمار
امتناع کردن از حظور در جمع و علاقه به تک روی