Menu
نویسنده مطلب : علی فکور

مطلب مورد بحث:

عوامل عزت نفس | چهار منبع اصلی عزت نفس چیست؟


فکر کنید؟!
کسانیکه نمی تواند در صف نانوایی از حق خودش دفاع کنه!
کسانیکه  جرٌات  ندارد برای ریس شان زنگ بزنه، تا از نه امدن شان در شرکت خبر دهد!
کسانیکه که به خودش جٌرات نمی دهد که نظرات شانرا در یک جمع ارایه دهد! 
بنظر تان از کدام گروه افراد جامعه هستند؟ این ها زیاد برای ما بیگانه نیستند( خود من نیز جز این گروه ام.) کسانی هستند که حس شان نسبت به خودشان خوب نیست و در معرض عاری عزت نفس به سر می برند! خیلی های مان همین مشکل را داریم ( من خودم که واحید افراد فاقد عزت نفس هستمJ) مطمین هستم توانایی حرف زدن در جلوی جمع را دارد. شاید ام از همه قشنگ تر حرف بزند اما جٌرات کرده نمی تواند! چرا؟ « چون، می ترسد که مبادا در یک مقطع ضایع نشوم.» خٌب، ضایع شوی. چی میشه؟  زمین به اسمان میخوره ؟! حداقل توانستی حرف ات را بگوییJ «خب، حالا بد یا خوب.«  واقعه داریم به نسل سوخته بودن مان پی می بریم. خیلی ازین موضعات تاثیرات شان از دوران کودکی ما هست. پدر و مادر های مان مارا به اساس چارچوب و سنت خودشان پرورش می دهند.  باید بگم، به قولی شریعتی: « پدر و مادر شما متهم هستید!»  دنیای شما با دنیایی ما خیلی فرق داشت چرا هیج وقت به فرزندان تان اجازه ندادید که در جلوی جمع حرف بزنه ؟! شما مارا به اساس استاندر ها وچارچوب زندگی خودتان بزرگ کردید. باز ام ممنونم « دستان را می بوسم«
اما، ای کاش به ما اجازه میدادید که انتخاب ها و سبک زندگی خودمان را می داشتیم!   
خیلی برایم جالبه!  از چند تا از دوستانم پرسیدم؟ در دانشگاه در کدام رشته قبول شدید؟
گفتند: نرسنگ!  گفتم: شما فکر میکنید رشته ی خوبی هست؟
 گفتند: خب، که نه! ولی انتخاب خوانواده هست دگ :(