Menu
نویسنده مطلب : حسین یوسفی

مطلب مورد بحث:

پیش نویس پولی (Money Script)


متاسفا پول و پول دار شدن در اموزه های دینی ما بد جلوه داده شده و امری نکوهیده میباشد و این خود باعث بی میلی نسبت به پول و زندگی درویش وار میشود

_ پول یکی از ضروریات زندگی امروزی میباشد و تا حد امکان پول برای نیاز های اولیه مانند خوراک،پوشاک،مسکن داشته باشیم

_ پول ابزاری است برای رسیدن به هدف ها و ارزو های خودم و باید از این ابزار به درستی استفاده کنیم بدون افراط و تفریط

_ به قول رابرت کیوساکیو در کتاب پدر بی پول و پدر پولدار
” افراد عادی برای پول کار میکنند درصورتی که پول برای پولدار ها کار میکند ”

_ در کسب پول نباید به ارزش ها و اعتقادت خودمان لطمه وارد کنیم مثلان اگه تازه فروشنده شدی و داری تو سختی میبینی و اذیت میشی نیاز نیست ادامه بدی برو دنبال علاقه و ارزش های خودت