Menu
نویسنده مطلب : چراغی

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل بازار | معیارهای ارزیابی بازار و محصول


تمرین اول :
صنعت در نظر گرفته شده ،کشاورزی با محوریت تولید محصول
– منحصر به فرد بودن
محصول کشاورزی با توجه به محل عرضه می تواند منحصر به فرد باشد یا نباشد ،برای مثال شاید تولید برخی گیاهان دارویی در کشور ،منحصر به فرد باشند ولی برای صادرات به کشور افغانستان،منحصر به فرد نباشد.اما با ایجاد شرایطی از جمله تولید محصول ارگانیک،بسته بندی مناسب،تمیز و پاکیزه بودن محصول،هم اندازه و هم شکل بودن محصول در منحصر به فرد کردن آن می توان تاثیر گذاشت.

– سرعت عرضه محصول یا خدمت :
باتوجه به اینکه تولید محصول کشاورزی، نیازمند زمان بوده و نیزدر فصل خاصی از سال به مرحله بهره برداری می رسد ،لذت تولید و به تبع آن ،عرضه محصول زمانبر خواهد بود.
سرمایه گذاری اولیه :
سرمایه گذاری اولیه این صنعت با توجه به قیمت بالای زمین ،بسیار بالاست ،ولی در ایران برای برخی از محصولات تولیدی یکساله ،با داشتن هزینه تولید محصول و نیز نیمی از اجاره سالانه زمین کشاورزی، می توان به امر تولید پرداخت.
پتانسیل عرضه محصولات وابسته :
در این نوع صنعت ،عرضه محصول وابسته ای وجود ندارد ،شاید بتوان به محصولات هم خانواده اشاره کرد ،ولی هر محصول مستقل از محصول دیگر می تواند عرضه شود و از دید بازار وابستگی بین محصولات درهنگام عرضه وجود ندارد .
– مدت زمان زنده ماندن محصول :
باتوجه به مفهوم معیار زنده ماندن ،محصولات کشاورزی پس از تولید، فقط یکبار عرضه می شوند و نهایتا به مصرف می رسند.لذا معیار فوق قابل اعمال بر محصولات کشاورزی نیست. اما جدای از سوال یا معیار فوق،برای اطلاع بیشتر، برخی از محصولات کشاورزی باید است که در فاصله کمی از تولید عرضه شوند و به دست مصرف کننده برسند و آن نیازمند برنامه ریزی و گاها ایجاد ترفندهایی برای زودتر به مرحله تولید رسیدن آن محصول است تا در مرحله اشباع بازار،تولید حاصل نشود بلکه زودتر بتوان محصولات را رشد داد و به بازار عرضه کرد .از طرفی برخی از محصولات کشاورزی، مانند خشکبار و غلات ، قابلیت انبار شدن دارند و می توان با تاخیر و در شرایط مناسب آنها را عرضه کرد.

تمرین دوم :
معیار Evergreen در خصوص محصولات کشاورزی صدق نمی کند.
اما، با ارائه کیفیت بهتر ورعایت مطالبی که در منحصر به فرد بودن تاثیر می گذار ( در تمرین اول اشاره شد ) می توان دوام ، کیفیت و مرغوبیت محصول را بهتر کرد و آن منجر به بازاری پایدارتر برای برند تولیدی و به عبارتی کسب و کار مربوطه خواهد شد.