Menu
نویسنده مطلب : مریم مرزبان

مطلب مورد بحث:

در ستایش سکوت | برای تمرین سکوت وقت بگذاریم (ارلینگ کاگه)


اخیرا در مجله نسیم بیداری مطلبی را خواندم به نقل از علامه طباطبائی. ایشان کمال انسان را در سکوت می دانستند.

به عقیده من برای اینکه از جهان پیرامونمان دریافت داشته باشیم گاهی باید از سخن گفتن دست کشید گوشه ای دورتر از خود نشست و به صداهایی که در هیاهوی زندگی گم می شوند گوش سپرد.