Menu
نویسنده مطلب : محمد علی جواهری

مطلب مورد بحث:

موضوعات مورد علاقه مردم در اینترنت و شبکه های اجتماعی


دانیل پینک در کتاب ذهن کامل نو به شش توانایی بنیادین انسان که همه افراد آنها را دارا هستند و می توانند بر آنها مسلط شوند را توضیح می دهد

این شش استعداد یا توانایی ذاتی عبارتند از : طراحی ، داستان ، همنوایی ، همدلی ، معنا و بازی

در این کتاب در بخش داستان ، به نقل از مارک ترنر نوشته شده : تصور داستان ابزار بنیادین تفکر است ، ظرفیت های عقلانی به آن وابسته است وسیله اصلی ما برای نگاه به آینده ، پیش بینی ، برنامه ریزی و توضیح دادن است … بخش عمده ای از تجربیات ما ، دانش ما  وتفکر ما بصورت داستان سازمان یافته است !!!

و جالب آنکه معتقد است داستان و البته ۵ ایتم دیگر بیش از هر زمانی در تاریخ در حال حاضر اهمیت پیدا کرده اند و در اینده هم اهمیت بیشتری پیدا میکنند !!

برای تولید محتوا و بطور کلی استراتژی محتوا در نظر گرفتن این شش آیتم بسیار مهم خواهد بود

خواندن این کتاب خالی از لطف نیست