Menu
نویسنده مطلب : مسعود صالحی

مطلب مورد بحث:

گوشت خواری یا گیاه خواری؟ | از کتاب در جست و جوی طبیعت


با سلام

به سختی می توان موضع متمم رو در مورد چنین موضوع هایی تشخیص داد!

اینکه مطالب رو مهندسی شده (اصطلاحا) در اختیار خوانندگان قرار می دهید بسیار جالب است و در نهایت خواننده خود در مورد موضوع مورد اشاره ی متمم، در زندگی خود تصمیم می گیرد مانند گیاهخوار بودن یا نبودن، گیاهخوار شدن یا نشدن