Menu
نویسنده مطلب : فاطمه مهدوی

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


محصولات: صنایع دستی ایران      بازار: بازار هدف
بازار بالقوه شامل تمام افراد در داخل و خارج از کشور است. بازار آماده شامل کسانی است که دسترسی و استطاعت خرید آب معدنی را دارند. بازار هدف مناطق و شهرهای داخلی و خارجی هستن که محصول به آنها معرفی شده. بازار تحت نفوذ شرکتها، رستورانها، تجار، فروشگاهها، سوپرمارکتها، بیمارستانها و سایر سازمانهای طرف قرارداد با کارخانه هستند.
بازار بالقوه: تمام پدران و مادران، مشاوران، کسانی که می خواهند فرزندخوانده داشته باشند ومربیان

بازار آماده: کسانی که به اینترنت دسترسی و با جستجودر شبکه های اینترنتی آشنایی دارند و اهل مطالعه هستند.
بازار هدف: اولیای دانش آموزان مهدهای کودک، مدارس اطراف محل زندگی و کلینیک های مخصوص مادران باردار
بازار تحت نفو.ذ: کسانی که عضو وبلاگ شده اند.

ممکنه برای آزمودن کسب و کار و پذیرش ریسک کمتر بازار هدف روکوچکتر در نظر بگیریم و بعد به تدریج گسترشش بدیم.