Menu
نویسنده مطلب : حسین بانکی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا واقعا کار درستی کردم که مهاجرت نکردم در صورتی که شرایطش را داشتم؟

آیا واقعا کار درستی کردم فوق لیسانس را در همان زمینه لیسانس ادامه دادم و در آن زمان MBA نخواندم؟

 

دوستان نزدیک من اغلب یا دانشجوی سالهای آخر دکترا هستند یا  استاد دانشگاه در ایران و آمریکا و کانادا . مدتی پیش با هم جایی جمع شده بودیم در مورد شرایط کاری و آینده صحبت می کردیم. تقریبا همشون از اینکه وقتشون رو در زمینه دکترای تخصصی رشته های فنی گذرونده بودند ناراضی بودند و احساس موفقیت چندانی نداشتند. با اینکه از دید من که تا ارشد ادامه دادم و بعدش به بازار کار وارد شدم٫ افراد خیلی موفقی به نظر می رسیدند. دلیل نارضایتی اکثرشون البته بیشتر به سختی های مسیر و عدم هماهنگی حقوق با سختیها بود.