- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فریناز ابراهیم زاده

مطلب مورد بحث:

استعداد و توانایی خواندن سریع و سرعت درک تصویری بالا


ادامۀ کامنت:

متاسفانه روی ساز و کار مغز در این زمینه بیشتر متمرکز شدم،

تفاوت چاپگرهای لیزری با چاپگرهای ضربه ایِ قدیمی در این بود که چاپگرهای ضربه ای عمل چاپ رو به صورت نقطه به نقطه و خط به خط  انجام می دادند و به همین دلیل هم سرعت کمی داشتند

اما چاپگرهای لیزری تصویر صفحه رو مثل یک عکس به صورت یک جا چاپ میکردند و بدیهی است که زمانی که چاپ یک صفحه یک جا انجام بشه به مراتب سریعتر از زمانی خواهد بود که بخواد حرف به حرف چاپ بشه

حس می کنم در ذهن افرادی هم که استعداد گرافوریای بالای دارند اتفاقی مشابه چاپگر لیزری می افته، یعنی یک سطر یا یک پاراگراف رو یک جا در مغز اسکن می کنند در صورتی که در مغز بقیۀ افراد این کار به صورت کلمه به کلمه صورت می گیره،

واژۀ graphoria هم چنین معنایی رو به ذهن من رسوند، اگر اشتباه نکرده باشم