Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


ریشه رفتار بیشینه کردن هزینه طرف مقابل به جای بیشینه کردن منافع رو بیشتر به صورت یک رفتار غریزی می بینم یعنی رفتاری که در موردش تامل نکرده باشم. از این قبیل رفتارها در زندگی روزمره زیاد دیده می شه. همچنین مواردی مثل حسادت و رقابت به هر چه شعله ور شدن این رفتار دامن می زنه و  کفه ترازو رو به سمت تامل کمتر سنگین تر می کنه.

از این دست رفتارها می شه انتقام جویی در رانندگی رو نام برد که برای خودم پیش آمده یک راننده حالا از روی بی توجهی واصلا  بی فرهنگی  حق من ضایع کرده   به صورت ناگهانی عصبانی شدم و خواستم انتقام بگیرم که موضوع فقط در جهت ایجاد ضرر برای طرف دوم بوده.

مثال دیگه که چندین بار برخورد کردم این بوده یه فعالیت اقتصادی شروع نشده فقط و فقط برای اینکه  یکطرف فکر می کرده  طرف دیگه بیشتر منفعت داره و دلش به انجام معامله رضایت نداده.