Menu
نویسنده مطلب : سید رضا عسگریان

مطلب مورد بحث:

چند پیشنهاد ساده برای بهبود روش مطالعه شما


در مورد خودم ، برای خواندن هر چیزی یه مدل خاصی را انجام میدم ، رمان ، کتاب درسی و اینجا ( متمم ) و برای هر کدام هم یه هدفی را دارم دنبال میکنم …

به نظرم بیشتر ماها که اینجا هستیم بعد از مدتی یه مدل خاص خودمان را دنبال میکنیم و از طریق آن یادگیریمان بیشتر میشه …

مثلا من همیشه فقط با نگاه کردن مطالب را میخوانم و مدتهاست که اینکار را انجام میدهم و به نظرم یادگیری ام در این مواقع خیلی خوب است …اما وقتی که برای یادگیری زبان اقدام کرده بودم فک کنم ۱ ماه استادم با من کلنجار میرفت که در هنگام مطالعه, عادت چشم را کنار بزارم و بلند بلند بخوانم