Menu
نویسنده مطلب : فریبا باقریه

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل به عنوان یکی از مهارتها در یادگیری


من هم مثل آقای امیر علی ضیایی ، میخوام یک کتاب در حوزه کسب و کار معرفی کنم اما عنوان این کتاب هست: «مدل کسب و کار شما».

در این کتاب ابتدا اصطلاحات و ۹ قسمت بوم کسب و کار توضیح داده شده و سپس مثالهای واقعی از کسب و کارهای متنوعی آورده شده که باعث میشه دید خواننده باز بشه و بعد بتونه در قسمت بعدی، مدل کسب و کار خودش رو بنویسه و حتی بتونه بقیه کسب و کارها رو تجزیه و تحلیل کنه.