Menu
نویسنده مطلب : امین یوسف پور

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


احتمالا از کاربران متمم کسانی هم هستند که در حوزه ی معماری و یا گرافیک و نقاشی فعالیت میکنند.از آموزش هایی که بچه های حوزه ی گرافیک و معماری در دوران تحصیل سپری کرده اند داشتن تفکر واگراست .اینکه در طراحی، اتودهای مختلف را بزنند تا به بهترین طرح ممکن برسند و احتمالا لذت طراحی کردن به همین اتودهای پشت سر هم زدن و correct های آن توسط استاد است.داشتن تفکر واگرا در قالب اتود زدن برای معماران و گرافیست ها این توانایی ذهنی را ایجاد کرده است که اولین طرح لزوما بهترین طرح نیست و باید آنقدر اتود زد تا بهترین طراحی خود به خود ایجاد شود یکی از تمرین هایی که به معماران میدهند کشیدن مکعب و تقسیم کردن آن به قطعات و اندازه های مختلف است.فکر میکنم یک تمرین خوب باشه تا بتونیم تفکر همگرا رو در خودمون و شاید کودکان مون تقویت کنیم