Menu
نویسنده مطلب : وحید محمدزاده

مطلب مورد بحث:

نشانه های عزت نفس پایین | حساس بودن بیش از حد به حرف و نظر دیگران


حرفها،رفتارها،طرزنگاه و لبخندهای دیگران،اعم از یک رهگذری که تا حالا ندیده بودمش تا دوستان و آشنایان، همیشه میتونه  تهدیدی برای من باشه.چرا که احساس میکنم در پشت این رفتارها منظوری نهفته بوده که مخاطب من بوده ام.

هیچ روشی هم برای مقابله ندارم.فقط اگر احساس کنم در یک مکان ویا در جمعی ممکنه چنین افکاری به سراغم بیاد از حضور در اون مکان و یا جمع،اجتناب میکنم.اکثر اوقات هم مجبور میشم مسیر ترددم رو عوض کنم تا با چنین شرایطی مواجه نشم.چرا که در مکانهای شلوغ و خاص،احتمال اینکه با لبخندها و حرفها و رفتارهای معنا دار (از نظر خودم) مواجه بشم، بیشتره.

در مورد تشویق هم اگر در جمع حضور نداشته باشم و بعداً متوجه بشم که در جمعی که نبودم تشویق شدم خوشحال میشم و احساس خوبی رو تجربه میکنم.اما اگر در جمع حضور داشته باشم به جای اینکه از تشویق شدن خوشحال بشم، تمام حواسم به رفتارهای دیگرانیه که در جمع حضور دارند،و به این فکر میکنم که اونی که لبخند زد و یا اون یکی که در گوشی حرف میزد منظورش چی بود،احتمالا  اون طرف به قصد تمسخر خندیده ،واون یکی هم درمورد من داشت در گوشی حرف میزد، یعنی در مورد من چی میگفت.

زندگی واقعی؛بعد از مرگ مردم(در ذهن و دل ما) آغاز می شود.