Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

آیا شما از این روش یادگیری استفاده می‌کنید؟


– مدیریت واکنش هیجانی از طریق مرور تجربیات

وقتی اتفاقی برام میفته که خارج از روتین ها و روزمرگی هاست ، ذهنم شروع به حلاجی موضوع و مرور خاطراتم میکنه ؛ سعی میکنه وجه شباهتها رو با طبقه بندی های موجود پیدا کنه و بر اون اساس از راه حل های قبلی کمک بگیره در غیر اینصورت طبقه بندی جدیدی تشکیل میده

مثل هنگام آشنایی با افراد جدید و تحلیل اتفاقات بعد از دیدار ،  قبل و هنگام جلسات با مرور مشاهدات و شنیده های قبلی و شبیه سازی سوالات احتمالی

– شبیه سازی 

بعد از خواندن مطلبی معمولا یه دورهمی فرضی در ذهنم متصور میشم که در حال گفتگو در مورد موضوعات مختلفی هستیم و من هم در مورد موضوعاتی که یاد گرفتم در حال بحث هستم

برای آموزش زبان هم شروع به سناریوسازی و صحبت با یک فرد فرضی میشم