Menu
نویسنده مطلب : مهساصحراگرد

مطلب مورد بحث:

حرف و نظر دیگران چقدر برایتان مهم است؟


من هم مثل خیلی از آدمها ،گاهی نظرات دیگران برایم بی اهمیت و گاهی دارای اهمیت می شود.اما اینکه برای خودمان معیار بگذاریم که چه کسانی راصاحب نظر بدانیم خیلی می تواندبه ما کمک کندتا خودمان را از حس بدنادیده گرفته شدن وطرد شدن حفظ کنیم. من کسانی را صاحب نظر می دانم.که اهل علم وکتاب باشندچون دیگرانسانها به نظر من براساس باورها وتربیت خانوادگی خودمسائل راتحلیل می کنند.نه براساس واقعیت موجود..درخیلی از بحرانهای زندگی،که درنگاه قضاوتگراطرافیان قرارمی گیرم. با مراجعه به دوستان علمی ویا یک مشاوردانا.خودم راازشر حس بد تاییدنشدن ونادیده گرفته شدن نجات می دهم.چون هرکار بکنیم ما انسانهانیازبه تاییدداریم تا بتوانیم در جامعه وگزوههای اجتماعی دوام بیاوریم.

 

 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟