Menu
نویسنده مطلب : سیاوش کامیاب

مطلب مورد بحث:

حرف و نظر دیگران چقدر برایتان مهم است؟


عموما “نظر دیگران”/”آنچه دیگران در مورد من فکر میکنند” برای من در درجه ی اول اهمیت نیست با اینحال اگر این نظر اجبار و زور باشد ( و من از پسش برنیایم) یا هزینه ی چندانی برای من نداشته باشد ولی فایده داشته باشد (مثلا مادربزرگم را خوشحال کند) آن گاه آن کار را انجام میدهم
بعکس اما بینهایت معتقدم که گوش دادن به همه ی نظرها بسیار میتواند سودمند باشد ، هرچند که تصمیم نهایی همیشه با خود فرد است