Menu
نویسنده مطلب : هادی همت یار

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا به رشته تحصیلی علاقمند بودم یا به قول معرف ” هر چه پیش آید خوش آید “جلو آمدم؟

آیا در مهاجرت از کشور جدیت لازم را بخرج ندادم یا انتخاب من در ماندن ناشی از ناچاری بود؟

آیا رضایت از زندگی تنها در صورت موفقیت مالی و مال اندوزی ایجاد میشود؟!

آیا رضایت واقعی از زندگی در گرو فروش لحظات زندگی با قیمت بالاتر است و قیمت بالاتر یعنی رضایت بیشتر؟!

آیا در سن پیری وقتی برگردم و ببینم که سرمایه عمرم را صرف مادیگرایی کرده ام، به خودم افتخار می کنم یا به دلقک بودن خودم می خندم؟!!

آیا در پایان زندگی به سیاره شخصی زندگی ام افتخار می کنم یا از آن شرمسار خواهم بود؟!!