Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


مثالی که به ذهنم آمد سیستم دانشگاهی هست

در دانشگاه یکی از نقاطی مرزی ، کارمندان حفاظت فیزیکی دانشگاه هستند که همه در ابتدای ورود به دانشگاه به این ها برخورد می‌کنند.(که معمولا زیاد محبوب نیستند )

از عوامل کلیدی دانشگاه هم بنظرم میتوان اساتید هیئت علمی دانشگاه رو نام برد که حول تمام فعالیت های دانشگاه کلاس های اساتید هر رشته است .

از عوامل نقاط اهرمی هم دو مورد در سیستم دانشگاه نام برد؛ اول اساتید مدعو که می‌تواننند تجربه جدیدی را به سیستم آموزشی دانشگاه انتقال دهند و دوم فعالیت نهاد های دانشجویی مثل کانون ها و انجمن های علمی که تاثیر زیادی در رشد مهارت ها و توسعه فردی دانشجویان دارند .