Menu
نویسنده مطلب : جاوید توانا

مطلب مورد بحث:

هزینه های غیرقابل بازگشت یا Sunk Cost


۲٫ هزینه ای که صرف تحصیلات عالی در دانشگاه می شود غیر قابل بازگشت است اما اگر پس از فارغ التحصیلی به موجب آن پول به دست آورم باز گشت هزینه دارد.

هرجا که نوشته شده: “جنس فروخته شده تعویض یا پس گرفته نمی شود” تقریبا به طور کامل غیر قابل بازگشت است.

فلش مموری هایی که حتی با داشتن گارانتی مادام العمر گم می کنیم.

 

3.قرارداد با باشگاه های ورزشی جهت استفاده کارکنان با حداقل هزینه. فکر می کنم یکی از نتایج کوتاه مدت تشویق کارکنان به انجام فعالیت های ورزشی خستگی آنان و انعطاف پذیری کمتر برنامه زندگیشان برای حضور در محل کار باشد و بنابراین فراخوان آن ها را در مواقع فوری در محل کار با مشکل مواجه می کند که شاید باعث شود از فهرست برنامه مدیران در آینده خارج شود.

ایجاد فرایندهایی جهت تشویق های مالی پرسنلی که همکاری بیشتری در جهت پیشبرد برنامه های سازمان دارند.

نوسازی ساختمان محیط کار