Menu
نویسنده مطلب : محسن زندیه

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


در دنیا موضوعات زیادی برای یادگرفتن وجود دارد، به خصوص زمانی که شما دچار معضل شهوت یادگیری باشید. حال اگر از این موضوع آگاه نباشید که هدفتان از یادگیری آن موضوع خاص چیست، مجبور می‌شوید کتاب مرجعی تهیه کنید و از مقدمه تا صفحه آخرش را بخوانید، که عموما کتاب را در همان ابتدا رها می‌کنید، یا زمان و هزینه زیادی صرف مطالعه می‌کنید که بیشتر از دانش کاربردی است که به دست آورده اید.

الان که نگاه می‌کنم در لیست موضوعاتی که می‌خواهم یاد بگیرم، موضوعات زیادی وجود دارد که دلیلی جز مهم بودن آن موضوع برای یادگیری نمی‌بینم و به همین خاطر هم هست که اغلب آنها را هنوز شروع نکرده‌ام.

در گذشته زمانی که احساس نیاز به یادگیری موضوعی می‌کردم،(به عبارتی هدف برای یادگیریش داشتم) موضوع را سریع، عمیق و کاربردی (و حتی لذت‌بخش) یاد می‌گرفتم. در گذشته اهداف یادگیری را بر روی کاغذ نمی‌آوردم اما در ذهن اهداف را مشخص می‌کردم. با یادگیری این مبحث، اهمیت مشخص کردن و نوشتن بیانیه یادگیری را کاملا حس کردم.