Menu
نویسنده مطلب : فرداد جهانبخش

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


من غالبا در هنگام یادگیری یادداشت برداری می‌کنم اما به این شکل که دفعه اول روی یک کاغذ بدرد نخور و دفعه بعد که برای ادامه مبحث برمی‌گردم قبل از هر کاری یادداشت قبلی را مرور و پاکنویس می‌کنم و کاغذ اولیه را دور میاندازم. حداقل برای من اثربخش‌تر یکبار یادداشت برداری است.

و قضیه بعدی اینکه تقریبا آنچه که یاد می‌گیرم را در آینده نزدیک بکار خواهم بست، بنابراین استفاده از آن مطالب در دنیا واقعی تمرین خوبی است. فکر می‌کنی یاد گرفتی ولی موقع عمل می‌فهمی که انگار هیچ چیز بلد نیستی. دوباره برمی‌گردی به یادداشت‌ها، دوباره برمی‌گردی به متن اصلی، دوباره برمی‌گردی به مثال‌ها، مصداقیابی می‌کنی، اگر لازم بود مباحث مرتبط دیگر را یاد می‌گیری و تازه میفهمی که چقدر از چیزها را نادیده گرفتی و بدون توجه رد شدی و در آخر تجربه می‌کنی.
به احتمال زیاد آنچه در تجربه اول صورت گرفته همونطور که می‌خواستی نشده است و دوباره این چرخه تکرار می‌شود و یاد آوری می‌کند که هنوز بعد از این همه چیزهای زیادی را نادیده گرفتی و نباید برای ریختن اطلاعات جدید به مغز عجله کرد.
بشخصه تا یاد گرفته‌هایم را در عمل بکار نگیرم یا حداقل تمرین حل نکنم هیچ فرقی با آدمی که آن مطالب را نمی‌داند، ندارم.