Menu
نویسنده مطلب : ساجده ممتازیان

مطلب مورد بحث:

هشت خرده مهارت برای تصمیم گیری بهتر و حل مسئله


تصمیم: عدم همکاری با تیم پژوهش دانشگاه

problem: مسئله رو درست تعریف نکردم  . اول اینکه  روشن نکردم آیا در این برهه ی زمانی قصد انجام پژوهش رو ندارم یا اصلا با این تیم پژوهشی مایل به همکاری نیستم؟ وافق زمانی رو هم کاملا نادیده گرفته بودم .

کج گذاشتن خشت اول همانا و …

من فکر میکنم اگه در اون برهه مسئله رو به طور صحیح دیده بودم شاید این تصمیم رو

نمی گرفتم . اون زمان فکر میکردم به دلیل مشغله ی کاری(البته خیلی هم بی ربط نبود) فرصتی برای همکاری ندارم و این دلیل رو عنوان کردم اما واقعیت این بود که با اون تیم  پژوهش مایل به همکاری نبودم چون انجام پژوهش در اون زمان یکی از اولویت های من بود . میتونستم به گزینه های دیگه فکر کنم اما اون زمان به طور کلی صورت مسئله رو پاک کردم .