Menu
نویسنده مطلب : آنیتا

مطلب مورد بحث:

جمع آوری اطلاعات در فرایند خرید


من برای خرید لمینت به آگهی همشهری مراجعه کردم قیمتی که یکی از فروشندگان گذاشته بود به نسبت بقیه خیلی پایین تر بود من تصمیم گرفتم مراجعه حضوری داشته باشم وقتی به شرکت شان مراجعه کردم صحبت  های که بین مان ردو بدل شد درنهایت من به آنها گفتم زحمت این کار رو بکشید با این قیمتی که آگهی کردید بعد متوجه شدم نمونه دیگر لمینت که به گفته خودشان از مالزی آورده اند رو مدام با زیرکی مطرح می کنند این دوامش بیشتر هست ومن سوال کردم این دو نمونه تقریبا مثل هم است راه تشخیص این دو نمونه به چه شکلی است اونها گفتن راه تشخیص ندارد ولی استحکام این لمینت بهتره است  به نسبت گران تر هم هست خلاصه من گفتم با شما تماس می گیرم پرس و جو که کردم نمیدونم درست یا غلط گفتن تمام لمینت ها از چین وارد می شود در هرصورت این شرکت با تبلیغ قیمت کم مشتری را جذب می کند وسعی میکند با ترفند جنس دیگری را به مشتری بفروشد  تنها عاملی که به من کمک کرد مرور بر خاطرات گذشته ام بود  تجربه که در ذهنم داشتم متاسفانه باب شده در کشور ما وجهی که ما بابت کیفیت پرداخت می کنیم خریداری نمی کنیم جنس کم کیفیت را برایمان در نظر می گیرند