Menu
نویسنده مطلب : امیررضا ابری

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


در رابطه عاطفی و کاری خیلی مشهود میشه

درسته که تصمیم گرفتم بیزینسمو ببندم اما خب شرایط اقتصادی ایجاب می‌کرد که ببندمش

درسته که بیزینسم سخت جلو میرفت و من با بی حوصلگی از تمام توانم برای نجاتش استفاده نکردم

درسته که رابطه عاطفیم خوب پیش نمیره اما با آدم سخت‌گیری در رابطه هستم

درسته که رابطه عاطفیم بالا و پایین داره و من این بالا و پایین رو قبول کردم تا آدم بهتری باشم