Menu
نویسنده مطلب : میلاد آقاجوهری

مطلب مورد بحث:

تعریف انگیزه چیست؟ پنج سوال اصلی در انگیزش


مثالی که الآن به ذهنم رسید، در مورد فعالیت‌های افراد برای افزایش تمرکز و توجه خودشون هست.

۱) چه می‌شود که یک نفر تصمیم می‌گیرد، توجه و تمرکز خود را افزایش دهد؟(انگیزه‌ی شروع)

۲)چه می‌شود که یک نفر، فعالیت‌های مرتبط با افزایش تمرکز و توجه هم‌چون محدود کردن چندوظیفگی و یا چک کردن برنامه‌های ارتباط جمعی مثل تلگرام و ساکت و آرام دقایقی روی صندلی نشستن را ادامه می‌دهد؟(انگیزه‌ی ادامه)

۳)چه شد که بین هدف‌هایی همچون هر لحظه در اطلاع قرار گرفتن از وضعیت دوستان و آشنایان، افزایش ارتباطات اجتماعی به بیش‌ترین حد ممکن و دیدن ویدیو‌های مفرح به صورت مکرر در کار، شخص به افزایش تمرکز و توجه خودش می‌پردازد؟(چرا این هدف انتخاب شده است؟)

۴)چرا قبلا آرامش ذهنی حاصل از این تمرکز و توجه را می‌خواست اما حالا به دنبال بهره‌بردن از این تمرکز برای بهینه‌تر پیش‌بردن تلاش‌های خود برای زندگی است؟

۵)تلاش برای افزایش تمرکز و توجه چگونه متوقف می‌شود؟ چه عواملی این هدف را از اولویت‌های شخص خارج می‌کند؟(انگیزه‌ی توقف)