Menu
نویسنده مطلب : حجت زندی

مطلب مورد بحث:

زبان تخصصی مدیریت - مدیریت استراتژیک


به نام خدا
اینکه میبیم مجموعه ای وجود داره که هر روز سعی داره بهتر بشه خوشحال میشم و انگیزه مضاعفی که باعث میشه منم یاد بگیرم. چند وقتیه کتابی تخصصی را در زمینه پایداری کشتی در زمسنه دریایی مشغول ترجمه هستم و هر بار دیدن این دروس کمک بسیا زیادی است که بتوانم خودم را به روز کنم.