Menu
نویسنده مطلب : حسینی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


بین رفتن به سفری که در ارتقاء شغلی ام تأثیر زیادی داشت و ماندن و رسیدگی به وضعیت سلامتی یکی از اعضاء خانواده که سخت بیمار بودند دومی را انتخاب کردم. البته چون مورد اول هم برایم اولویت بالایی دارد تصمیم سختی بود. برای جبران خسارتهای ناشی از این تصمیم تلاش و جدیدتم را در کار افزوده ام و امیدوارم بتوانم با کمی همت و کار مضاعف مورد اول را هم البته با کمی تأخیر بدست آورم.