Menu
نویسنده مطلب : مهدی کمالی

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


۱- در زندگی شخصی پروژه ای که بتوان گفت این است که مثلا در وسایل منزل مشکل ای پیش می آید . از زمانی که مشکل شناسایی می شود پروژه اغاز شده و تا زمانی که ان مشکل حل می شود مشکل به پایان می رسد . اقداماتی که در جهت حل ان مشکل انجام می شود در زمان انجام ان پروژه تاثیر گذار است .

 

 

۲- در محیط سازمانی که با آن در حال همکاری هستم تایید فاکتورهای فروش و بررسی انها و نظارت اقدامات جمع کردن بار و ارسال آن به عنوان یک عملیات می توان در نظر گرفت . حال مثلا اگر یکی از برند هایی که با ان کار می کنیم بخواهد یک فروش ویژه بگذار که این نیاز به یکسری اقدامات جداگانه اس که این از جنس پروزه می باشد . به عنوان مثال شرکتی مه در حوزه ابزار الات برقی در حال فعالیت است می خواست با انجام و برگزاری یک همایش و دادن افر های خوب یک فروش حجمی بزرگ انجام دهد . از زمانی که این پروژه استارت خورد از پیدا کردن مکان انجام همایش تا برگزاری و فروش محصولات و ارسال تا جمع کردن حسابهاُ  این پروژه پایان یافت .