Menu
نویسنده مطلب : نیما

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


کاربردی بودن بدین به این معناست که موضوع مورد نظر را بتوان در دنیای واقعی به صورت عملی مورد استفاده قرار داد.

مثلاً در زمینه اقتصادی وقتی راجع به نرخ ارز و رابطه آن با  تورم صحبت می‌کنیم این طور بیان میکنیم که افزایش قیمت ارز اثر مستقیم در تورم و گران شدن اجناس دارد.

در بازار وقتی که نرخ ارز گران می شود ما متوجه می شویم که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کرد به زودی یا در آینده نزدیک نرخ اجناس نیز افزایش خواهد پیدا کرد.

مثال دیگه میتونه در زمینه اقتصاد خرد باشه .

مثلا وقتی که اقتصاد خرد از فرمول هایی برای محاسبه کردن سود بانکی استفاده میکنیم و وقتی در واقعیت از این فرمول ها برای محاسبه کردن سود  پولمان در بانکی استفاده میکنیم و از نتیجه  آن  تصمیم می گیریم که آیا پولمون را در بانک نگه داریم و سودش را بگیریم یا اینکه پول را در جای دیگری سرمایه گذاری کنیم این میتونه مثال خوبی از بکار بردن آموخته مادر اقتصاد خرد باشه.