Menu
نویسنده مطلب : وحید مهدوی

مطلب مورد بحث:

به چه چیزی کسب و کار می‌گوییم؟ (تفاوت فرصت طلبی و ایجاد ارزش واقعی)


این جمله ویل دورانت خیلی برام الهام بخش بود.
جهان توسعه یافته، جهانی است که خدمت به دیگران و بهبود کیفیت زندگی آنها، نیازمند فداکاری و گذشتن از حقوق خودت نباشد.
 
به اتفاق هایی که اطرافمون داره میوفته توجه کردم، با دیدی که جمله بالا به آدم میده تازه فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب رو متوجه میشه. جنگ و آشوب موجود در منطقه ما یک نمونه ای است که نشان دهنده فاصله ما تا جهان توسعه یافته است. افق دید کوته بینانه جنگ طلبان که فکر میکنن با زور میشه به اهداف رسید نیز در بوجود آمدن این شرایط بی تاثیر نبوده است.