Menu
نویسنده مطلب : علی قربان‌پور

مطلب مورد بحث:

تبدیل انتقام و ترس به انگیزه برای موفقیت


– نمی تونی از اون جا بپری

– خواستن توانستن است

و پرید. دخترخاله م رو می گم. نه ماه از من بزرگ تره. بچه بودیم و داشتیم از این جا و اون جا می پریدیم. رفت روی تخت و به دید علی کوچولو خیلی بلندپروازانه اومد. شاید تا اون لحظه تنها انگیزاننده اش لذت پریدن بود اما با جمله ی من قطعا نشونش میدم شد نیمی یا بیش تر انگیزاننده ساینا برلی پریدن ازروی تخت. این کهن (!!!) ترین یادیه که از این چنین انگیزاننده هایی تو ذهنمه.

به باور من در جامعه های مردسالار و جامعه های زن ستیز سهم بزرگی از انگیزاننده های بانوان رو این به ظاهر منفی ها پر می کنه. به دید من در چنین شرایطی این انگیزاننده ها منفی که هیچ خیلی هم مثبتن. :))