Menu
نویسنده مطلب : Behrouz Feizi

مطلب مورد بحث:

بشقابی پر از انواع غذاها - تکنیکهای تجربه شادی بیشتر


بهترین تجربه ای که به ذهن من میرسد ندیدن زوج ها است و حتی در رابطه جنسی بین این دو نفر رابطه دوست داشتن بسیار زیباس ولی به مرور زمان کم رنگ میشود و احساس یک نواختی ایجاد میشود ولی زمانی که برای یک مسافرت کاری دور میشود یا قهر میکنید بعد به هم رسیدن چقدر همه چیز تازه شده و میفهمید چقدر دلتان برای وی تنگ شده.